Πολιτική επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

            1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), όπως το άνω κανονιστικό πλαίσιο ισχύει σήμερα, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως σύμβαση για την αγορά κάποιου προϊόντος.
 
2. Έναρξη προθεσμίας
Η έναρξη της άνω προθεσμίας για την υπαναχώρηση άρχεται :
α) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή
β) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, ή
γ) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.
 
3. Τρόπος άσκησης δικαιώματος
Για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος, κάθε χρήστης/καταναλωτής οφείλει να μας ενημερώσει για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό ο καταναλωτής πριν από κάθε επιστροφή, καλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-50 10 477  είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@feelathome.gr και δύναται: α) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994 , β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, γ) είτε να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης της εταιρείας μας ( θα το βρείτε εδώ).
Μετά την παραλαβή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  της δήλωσης του χρήστη/καταναλωτή για την άσκηση του δικαιώματός του περί αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης, ανεξαρτήτως του χρόνου παραλαβής της από τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα .
Για την άσκηση του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης θα πρέπει :  
- Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να  βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, όπως ακριβώς παραλήφθηκε από τον πελάτη/χρήστη.
- Οποιαδήποτε λογότυπα, διακριτικά, ταμπέλες ή αυτοκόλλητα ασφαλείας που υπάρχουν επάνω στο προϊόν να μην έχουν αφαιρεθεί  
- Το προϊόν να συνοδεύεται από το απαραίτητο παραστατικό αγοράς, ήτοι την σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο.
Για λόγους υγιεινής εξαιρούνται από το παραπάνω δικαίωμα τα κάτωθι προϊόντα :
 
- Εσώρουχα
- Μαξιλάρια
- Μάσκες
- Κρέμες σώματος
- Αρωματικά
- Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
 
Επιπλέον, απο τα παραπάνω εξαιρούνται για επιστροφή τα προιοντα που ανήκουν στην κατηγορία των Λευκών ειδών - Κουρτίνες.
 
4. Αποτελέσματα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης
Μετά την άσκηση του δικαιώματος της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ο χρήστης/καταναλωτής έχει την υποχρέωση να μας αποστείλει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα, που μας δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την εξ αποστάσεως σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν ο χρήστης/καταναλωτής αποστείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.
Η παράδοση τον προϊόντων θα πρέπει να γίνεται στην έδρα της εταιρείας μας, επί της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου αρ. 134-136 στην Πετρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 132 31.
Ο χρήστης/καταναλωτής επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.  Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης υπάρχει χρέωση αξίας 5€.
 Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας , καθώς και ότι σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ιδίου.
Μετά την άσκηση του δικαιώματος της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον χρήστη/καταναλωτή, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
Η Εταιρεία μας θα προβεί στην ανωτέρω προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο χρήστης/καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.
Στην περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιήθηκε με μηνιαίες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει την εκάστοτε τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής.
Στην περίπτωση που έγινε πληρωμή της παραγγελίας μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η Εταιρία μας θα καταθέσει τα αναλογούντα χρήματα της επιστροφής εκάστου προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο πελάτης.
Ομοίως, στην περίπτωση που έγινε πληρωμή της παραγγελίας, μέσω αντικαταβολής, στη συνεργαζόμενη με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εταιρεία ταχυμεταφορών, η Εταιρία μας, θα καταθέσει τα αναλογούντα χρήματα της επιστροφής εκάστου προϊόντος, σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει εγγράφως ο πελάτης.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο χρήστης/καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε.
Η Εταιρεία μας δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος, μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο χρήστης/καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Εννοείται ότι ο χρήστης/καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά του από τη σύμβαση πωλήσεως για επιστροφή του προϊόντος λόγω πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων, που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις  διατάξεις των άρθρων 534 επ.  του Αστικού Κώδικα.
 
 Αλλαγές ειδών σε έκπτωση ή προσφορά αλλάζονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή και με προϊόντα της ίδιας εποχικότητας.
 
            ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πωλήθηκαν προϊόντα ελαττωματικά ή απεστάλησαν, εκ παραδρομής, κατά τη λήψη της παραγγελίας ή κατά την τιμολόγηση ή κατά την μεταφορά τους στην εταιρεία ταχυμεταφοράς,  άλλα προϊόντα από τα παραγγελθέντα,  τότε η Εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα παραπάνω προϊόντα, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. 
Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει αρχικά να συμπληρώσει το έντυπο που θα βρει ( εδώ ) , να συσκευάσει το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και  να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-50 10 477  είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@feelathome.gr προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος ή το λάθος της αποστολής.
Εν συνεχεία η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών το καινούριο προϊόν και εσείς θα παραδώσετε το ελαττωματικό ή το λανθασμένο με όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα στην εταιρεία ταχυμεταφορών.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος με άλλο, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας επικοινωνώντας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-50 10 477  είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@feelathome.gr
 
ΑΚΥΡΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

            Κάθε χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία του, καθ` όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της παραγγελίας του και εφ` όσον τα αγαθά βρίσκονται ακόμα στο κατάστημα μας και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η αποστολή τους, μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας. Αν έχετε λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) περί oλοκλήρωσης της Αποστολής της παραγγελίας σας, αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία σας δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια μας, αλλά έχει ήδη  παραδοθεί στην συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών.
            Για να ακυρώσετε ή τροποποιήσετε άμεσα την παραγγελία σας,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας είτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210-50 10 477  και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας θα αναλάβει άμεσα την ακύρωση ή τροποποίησή  της.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και παραδοθεί στην εταιρεία μεταφορών για να αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας, δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε ακύρωση ή τροποποίηση αυτής με τον ανωτέρω τρόπο και εσείς θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
 
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι το καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας θα βρίσκεται κοντά σας, έτοιμο να σας εξυπηρετήσει και να επιλύσει κάθε ζήτημα, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να καλείτε είτε στο τηλ. 210 50 10 477, είτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@feelathome.gr και να μας αναφέρετε κάθε πρόβλημα, που τυχόν αντιμετωπίζετε, για να φροντίσουμε για την άμεση επίλυσή του .